Koulutukset työnhakijoille

Olemme suunnitelleet koulutuskokonaisuudet eri kohderyhmille.

Globaalitaitaja

Koulutus on suunnattu kansainvälistymisestä kiinnostuneille, joilla on jo vähintään kohtalaiset tietotekniset taidot ja osaavat käyttää vähintään yhtä sosiaalisen median kanavaa. Tavoitteena kansainvälisesti työskentelevä henkilö, joka pystyy työllistämään itsensä yrittäjämäisesti.

Somesta ammatti

Koulutus on suunnattu sosiaalista mediaa vapaa-ajallaan käyttäville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet työllistämään itsensä hyödyntäen sosiaalisen median taitojaan ja opetellen hyödyntämään niitä ammatillisesti. Tavoitteena itsensä yrittäjämäisesti työllistävä henkilö, jonka asiakkaita ovat sosiaalisen median sisällöntuotannon ulkoistavat yritykset.

Unelmasta yritykseksi

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on olemassa käsitys unelmatyöstään tai yritysidea olemassa. Tavoitteena itsensä yrittäjämäisesti työllistävä henkilö, jonka liikeidessa yhdistyvät sekä vahvuudet ja osaamiset että markkinoiden vastaavuus ja kannattava liiketoiminta.

Kehitä osaamistasi!

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka etsivät vielä omaa polkuaan ja ovat mahdollisesti kiinnostuneet kouluttautumaan lisää. Tavoitteena omien uratavoitteiden asettaminen ja modernin työelämän taitopakettien opiskelu, joiden avulla oman osaamisen esiintuominen sekä joukosta erottautuminen on helpompaa.

Minun tarinani

Koulutus on suunnattu osatyökykyisille, joilla ei ole diagnosointiprosessi aktiivinen. Asiakkaalla tulee olla voimavaroja suunnitella omaa uraansa oman tilanteensa luomien reunaehtojen puitteissa. Tavoitteena itsensä yrittäjämäisesti työllistävä henkilö, joka löytää väylät ja tavat tehdä työtä työkykyisyytensä puitteissa.

Boost your career

Koulutus on suunnattu maahanmuuttaja-taustaisille henkilöille, joiden suomen kielen taito estää työllistymisen. Tavoitteena parantaa suomen kielen taitoa, opetella työelämätaitoja ja pohtia yrittäjyyttä Suomessa.

Brändillä tavoitteisiin

Koulutus on suunnattu henkilöille, joita kiinnostaa JOKO oman yrityksen brändin rakentaminen TAI oman henkilöbrändin rakentaminen kohdennettuna työllistymiseen tai yrittäjyyteen. Tavoitteena on vahvan brändin luominen ja taidot yrityksen menestymisen mahdollistamiseen.

Kanssakulkija -mentorikoulutus

Koulutus on suunnattu yrittäjille, joiden yritystoiminta on jo alkanut. Koulutuksessa henkilö oppii taitopaketit yrityksen kasvun mahdollistamiseksi ja saa mentorointia omaan kasvuun yrittäjänä sekä yrityksen kasvuun.

Kipinän hetki

Koulutus on suunnattu juuri työttömäksi jääneille ja lomautetuille. Koulutus koostuu neljästä osiosta. Koulutuksesta voi jäädä pois työllistyessä tai aloittaessa yritystoiminnan. Yhteistyökumppanimme Rastor-Instituutti toteuttaa koulutuksen neljännen osion. Neljäs osio toteutetaan oppisopimuksena opiskelijan omassa yrityksessä. Tavoitteena on saada nopeasti henkilöt työllistymään (kohta 1). Mikäli henkilö ei työllisty kuukauden työttömyyden aikana hän pääsee pohtimaan oman osaamisen tuotteistamista liikeideaksi (kohta 2) ja opiskelemaan taitopaketit yrityksen kannattavuuden mahdollistamiseksi (kohta 3). Mikäli henkilö valitsee yrittäjyyden, hän pääsee kulkemaan yrittäjän polkua tuetusti ja ohjatusti oppisopimuksella.

Lisätietoja:

Tiina Räisänen

Yrittäjä, johtaja, perustaja

tiina.raisanen@carads.fi

0401987272