Myynnin trendit 2021

Vuosi 2020 oli varmasti monen yrityksen koetinkivi niin kannattavuuden, liikevaihdon kuin toiminnankin kannalta. Suurimpana ongelmana oli varmasti monelle yrittäjälle todelliset liikevaihdolliset ongelmat ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kriisin aikana ja varsinkin sen jälkeen.

Elämme 2021 vuoden osalta aikaa jolloin toivo nosta päätään, rokotteet tekevät tuloaan, iso osa yrityksistä on löytänyt ainakin osittain toimivia malleja millä riskit saadaan minimoitua mutta toimintaa pystytään jatkamaan. Näistä on turha jauhaa ja minusta oleellisempaa onkin kysyä miten webinaariähkyn ja teams kokousten täyttämän vuoden jälkeen tehdään jatkossa myyntiä?

Asiakaat tuskin haluavat etäillä ellei ole pakko. Myyntitykkien menojalkaa vipattaa ja työsuhdeautokin on seissyt katoksessa jo liki vuoden odotellen että päästäisiin lämmittelemään moottoritietä. Kriisi ei kuitenkaan vielä ole kokonaan ohi ja heijastin vaikutukset näkyvät Suomen taloudessa vielä useamman vuoden.

Avainsana on mielestäni resilienssi. Mukautumiskyky, niin henkilökohtaisella tasolla kuin yrityksenkin tasolla. Tuleva vuosi ja pahimmillaan vielä 2022:kin tulee olemaan jonkinasteista sopeutumista ja välitilaa. Välitilat ovat siitä ikäviä että ne kuormittavat tekemistä, tappavat herkästi innovaation sekä sitämyöten hankaloitavat energistä tekemistä. Välitila on siis energiasyöppö. Toisaalta jos välitilaan muistaa aktiivisesti soveltaa omaa mukautumiskykyään, ei sen vaikutus kokonaistuloksellisuuteen välttämättä ole aivan mahdoton.

Välitila palauttaa meidät perustekemisen äärelle. Tehdään aktiivista asiakastyötä, ylläpidetään ja rakennetaan yhteyksiä tilanteen mukaan joko etänä tai f2f. Näytään, kuulutaan, markkinoidaan, luodaan ja tehdään asioita oman jaksamisen rajoissa. Hiljennetään siis tahtia mutta ei missään nimessä pysähdytä. Vedetään henkeä sarjojen välissä jotta seuraavalla kierroksella olisi enemmän happea ja kovempi tahti.

Myynnissä tämä tarkoittaa todellakin perusasioiden tekemistä kunnolla. Kehitetään asiakaskokemusta, oston ja myynnin helppoutta. Ollaan aktiivisia eikä lähdetä kikkailemaan megakamppiksilla. Perus tekemiseen unohdetaan muutenkin panostaa usein liian vähän. Ja kaikkien haasteiden keskellä, on siihen nyt mitä oivin tilaisuus. Kun perusteet on kunnossa on myös nousukauteen helpompi lähteä. Markkinoinnillisesti taas pitää olla rohkea, erottuvuus, näkyvyys ja rohkeus tehdä omannäköistä markkinointia tulee jatkossa tukemaan myyntiä. Asiakkaa on myös helpompi lähestyä jos markkinointi on kiinnostavaa ja myynin perusteet, eli osto on tehty helpoksi.